GoCaffe.ee e-poe müügitingimused

GORIZIANA EESTI OÜ
Registrikood 14387468
P.Pinna 19-52 13615, Tallinn, Eesti
+372 58102262
info@gocaffe.ee

 

  1. Üldsätted ja tingimused

1.1 Üldtingimusi sätestatakse kauba ostja (edaspidi Klient) ja GoCaffe.ee e-poe, GorizianaEesti (edaspidi GoCaffe.ee e-pood) omaniku vahel, mis kehtivad kauba ostmisel. Edaspidi on kirjeldatatud poolte kohustused ja õigused.

1.2 Üldtingimused, mida kohaldatakse GoCaffe.ee e-poe poolt müüdavatele kaupadele, vastavad Eesti seadusandluse reeglitele ja nõuetele.

1.3. Klient juhindub GoCaffe.ee e-poe kehtestatud hinnakirjast.

1.4. GorizianaEesti OÜ-l on õigus teha muudatusi GoCaffe.ee e-poe hindades, sortimendis, tarnereeglites ja teeninduses - hinnakirja ja tingimuste muudatused jõustuvad www.GoCaffe.ee e-poe kodulehel avaldamise hetkest. Kui Kliendi tellimus GoCaffe.ee e-poes on tehtud enne muudatuste jõustumist, vastab aktiivne tellimus ostuhetkel kehtinud tingimustele ja hinnakirjale.

1.5. Kui Klient soovib sooritada ostu GoCaffe.ee e-poe kaudu, vastavad ostutingimused selles dokumendis sätestatule. GoCaffe.ee e-poes tellimusi esitades ning kauba ja teenuste eest tasudes kinnitab Klient, et ta on üldtingimustega tutvunud ja nendega nõus.

2. Hind

2.1. Hinnad GoCaffe.ee e-poes on kirjas eurodes (€), mis ei sisalda kohaletoimetamise teenuse hinda.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.

2.3. Postikulu sõltub kliendi tarneviisi valikust.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostja ostukorv luuakse pärast nupu „Lisa ostukorvi” vajutamist. Ostukorvi lisamine ei kohusta ostjat kaupa ostma.

3.2. Klikkides nupule „Alusta tellimuse vormistamist”, suunatakse Klient ümber tellimuse vormistamise lehele.

3.3. Klient valib endale sobiva tarneviisi ja makseviisi (vt “Kohaletoimetamine ja tasumine”).

3.4. Enne ostmist palume tutvuda GoCaffe.ee e-poe müügitingimustega ning märkida linnuke väite „Lugesin läbi ja nõustun kodulehe reeglitega” juurde.

3.5. Klient kohustub üle kontrollima ja vastutab saaja andmete ning tarneaadressi puudutava info õigsuse eest.

3.6. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks (jõustub) pärast määratud summa tasumist GorizianaEesti OÜ arveldusarvele.

4. Tasumine

4.1. Klient valib tellimuse vormistamise lehel talle sobiva kauba eest tasumise viisi.

4.2. Klient saab tellimuse eest tasuda järgmistel viisidel:

4.2.1. Internetipank. Makse tegemiseks saadetakse Klient automaatselt valitud internetipanga lehele: Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank.

4.2.2. Arve. Klient valib tellimuse kinnitamise lehel jaotise „Saada arve”, misjärel saadetakse arve järgmise tööpäeva jooksul Kliendi e-posti aadressile. Klient tasub arve pangaülekandega GorizianaEesti OÜ arveldusarvele.

4.2.3. Krediitkaart. Pärast tellimuse esitamist saab Klient automaatselt tasuda krediitkaardiga, täites selleks vajalikud väljad.

4.3. Tellimus ja arve tühistatakse, kui arve jääb maksmata 3 päeva jooksul alates Kliendi poolt määratud e-postile arve saatmisest.

5. Kohaletoimetamine

5.1. Pärast punkti 3.6 jõustumist ja punkti 1.5 järgimise tingimusel tarnitakse tellitud kaubad Kliendi poolt määratud aadressile.

5.2. Tarneviiside valiku määramisel on järgitud põhimõte - mugavus Kliendile, usaldusväärsus ja kättesaadavus (vt “Kohaletoimetamine ja tasumine”)

5.2.1. Omniva pakiautomaatide teenus on saadaval üle kogu Eesti (Pakiautomaatide asukohti saab vaadata www.omniva.ee kodulehel).

5.2.2. Omniva kiirkullerteenus on kättesaadav üle Eesti.

5.3. Kauba kohaletoimetamine toimub tellimuses märgitud aadressile. Kui kaup on juba Kliendile saadetud, ei saa kauba aadressi ega kättetoimetamise viisi muuta.

5.4. Tellimuse kättetoimetamise kulg sõltub märgitud andmete täpsusest ning viivituste ja arusaamatuste puudumisest, mis takistaksid kaupade operatiivset kohaletoimetamist. GoCaffe.ee e-pood ja kullerfirmad ei vastuta viivituste ja võimalike arusaamatuste eest, kui selliseid on esinenud tellimuse vormistamise käigus.

5.5. GoCaffe.ee e-pood soovitab kättesaamisel kontrollida hoolikalt toote pakendeid. Kui pakend või kaup on kahjustatud, siis palume saata vastav teavitus info@gocaffe.ee e-posti aadressile võimalikult täpsete vigastuste kirjeldustega ja fotodega. Vastasel juhul on potentsiaalsete pretensioonide rahuldamine raskendatud.

6. Kauba tühistamine ja tagastamine

6.1. GoCaffee.ee e-poel on õigus tühistada Kliendi tellimus, kui arve jääb tasumata alates arve esitamisest 3 tööpäeva jooksul. Enne tellimuse tühistamist saadetakse Kliendile tasumata arve kohta meeldetuletus.

6.2. Kui saadud kaup ei vasta Kliendi tellimusele, võib ta toote tagastada 14 kalendripäeva jooksul alates selle kättesaamise hetkest. Tagastamiseks peab Klient määratud tähtajal (14 päeva) saatma vastava teavituse info@gocaffee.ee e-posti aadressile.

6.2.1. Tagastamisele kuuluv kaup peab olema vigastamata, kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Tagastatud kauba eest laekub tagasimakse Kliendi arvelduskontole 14 kalendripäeva jooksul alates kaupleja poolt lepingu lõpetamise teate saamisest. Makse tagastatakse pärast tagastatud kauba kontrollimist GoCaffee.ee e-poe laos.

6.2.2. Tagastamisel jätab GoCaffee.ee e-pood endale õiguse nõuda Kliendilt transpordikulude hüvitamist kuni 5 euro ulatuses ja arvata välja transpordikulud tagastatavast summast juhul, kui kaup tagastati mittenõuetekohasel kujul (vastavalt p 6.2.1).

6.3. Kui tagastatud kaup või selle pakend on kahjustatud kauba mittenõuetekohase Kliendi poolse kasutamise tagajärjel või kui osa kaubast on kasutatud, jätab GoCaffee.ee e-pood endale õiguse pidada kinni hüvitatavaks vastav summa. Tagastussumma väheneb mittenõuetekohase välimuse/kvaliteediga kauba väärtuse võrra. Sellisel juhul hüvitatakse kauba eest tasutud summa vahe, mis on vähendatud kahjustatud kauba väärtuse võrra.

6.4. E-pood tasub GoCaffee.ee kauba tagastamise kulud, kui kaup on transportimisel kahjustunud või tarnitud kaup ei vasta tellimusele.

6.5. GoCaffee.ee e-pood jätab endale õiguse tellimus tühistada, kui tellitud kaup laos puudub ning Klient ei nõustu GoCaffee.ee e-poe pakutud alternatiivse kaubaga.

7. Garantii ja reklaamiõigus

7.1. Poolte vahel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Mittenõustumise korral on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse, Tarbijavaidluste komisjoni või Harju Maakohtu poole.

7.2. Pretensiooni tekkimisel palume saata see e-posti aadressile info@gocaffee.ee ning märkida konto/tellimuse numbri, Kliendi nime ja kontaktandmed; tuvastatud toote defekt, selle täpne kirjeldus, kus ja millal defekt on avastatud ning fotod kauba juures hästi nähtavast defektist; samuti nõuded GoCaffee.ee e-poele.

7.3. Vastav avaldus tuleb saata hiljemalt kolme päeva jooksul alates puuduste ilmnemisest. Kui Klient selle tähtaja jooksul avaldust ei esita, kaotab ta õiguse nõuda GoCaffee.ee e-poelt kauba tasuta asendamist.

7.4. Ebakvaliteetse kauba tagastamisel saadetakse Kliendile kauba eest tasutud summa (sh transpordikulud) arvelduskontole 14 päeva jooksul, ebakvaliteetse kauba tagastamise hetkest.

7.5. GoCaffee.ee ei vastuta:

7.5.1. toote/kauba omaduste riknemise Kliendi mitte ettevaatlikku käitlemise tagajärjel tekitatud kahju eest;

7.5.2. toote väärkasutamisest tekkinud defektide ja puuduste eest;

7.5.3. kauba loomuliku kulumise eest, mis tekib kauba normaalsel ekspluateerimisel.

7.6. GoCaffee.ee e-poe klienditeenindaja vastab pretensioonile kirjalikult alates pretensiooni esitamisest 15 päeva jooksul.

7.7. Lisaks on Kliendil kõik muud õigused, mis tulenevad Eesti Vabariigi seadusandlusest.

8. Vastutus ja ettearvamatud olud

8.1. Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse kohaselt ei vastuta GoCaffee.ee e-poe reeglite rikkumise tagajärjel tekitatud kahju eest.

8.2. Kumbki pool ei vastuta teise poole ees, kui tarnetingimuste või tellimuse eest tasumise puhul tulevad ette mõlemast osapoolest sõltumatud asjaolud.

8.3. E-pood GoCaffee.ee ei hüvita moraalset kahju, mis võib tekkida tarnetähtaegade, hindade, üldtingimuste ja muude e-poest mittesõltuvate muutuste tagajärjel.

9. Muud tingimused

9.1. GoCaffee.ee e-pood jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete, teenuste ja reklaampakkumiste kohta. Kliendil on õigus oma andmed GoCaffee.ee e-poe andmebaasist kustutada, selleks on vaja saata vastav päring e-kirjana info@gocaffee.ee aadressile.

9.2. Küsimused, mida ei saa lahendada käesolevatele tingimustele toetudes, lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

9.3. Privaatsuspoliitika. GoCaffee.ee e-pood töötleb isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele (vt “Privaatsuspoliitika”).

10. Lepingu lõpetamine – vastutusest loobumine

10.1. Kõik toodete pildid kannavad illustreerivat tähendust. GoCaffee.ee e-pood püüab tooteid ja nende omadusi kirjeldada võimalikult täpselt. Kaubatootjatel on õigus muuta spetsifikatsioone eelnevalt meiega kooskõlastamata. Kui Klient märkab piltidel või toote kirjeldustes ebatäpsusi, palume sellest teatada info@gocaffee.ee e-posti aadressile.

10.2. Kaubavalik ja hinnad võivad olla muudetud ette teatamiseta. Tooteid puudutav info on üle kontrollitud ning regulaarselt uuendatatud.